Mental Podcast Show

Mae’r argyfwng costau byw wedi amharu ar iechyd meddwl dros hanner y bobl (53%) yng Nghymru. Dyma ddywed ymchwil newydd a gafodd ei ryddhau heddiw gan Mind Cymru, sef yr elusen iechyd meddwl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *